ZŠ Na Kocínce

Základní škola Na Kocínce, Praha 6

Nová škola v Praze 6 Dejvicích je navržena pro 240 žáků 1. stupně základní školy. Nová budova rozšíří kapacitu sousedící školy Bílá, bude využívat její technické a provozní zázemí (varna, sportovní zařízení) – společně budou tvořit jeden provozní celek.

Zobrazit více

Návrh aplikuje soudobé ekologické trendy ve výstavbě veřejných budov i v koncipování školní zahrady včetně jejich praktické prezentace ve výuce. Návrh optimalizuje energetické nároky budovy, omezuje přehřívání budovy pomocí přirozených vegetačních prvků na střechách a na fasádách, zahrnuje komplexní hospodaření s dešťovou a užitkovou vodou. Ve školní zahradě je uvažováno maximální zachování a využití stávající vzrostlé zeleně a její doplnění dalšími výsadbami včetně tematicky zaměřených pěstebních ploch a dalších praktických prvků pro ekologickou výchovu.

Součástí řešení je úprava okolních ulic a veřejných prostorů tak, aby spolu s navrženým školním areálem tvořily celek s odpovídajícími funkčními a estetickými parametry.

Zobrazit méně