Primary school Na Kocínce

Show more

Návrh aplikuje soudobé ekologické trendy ve výstavbě veřejných budov i v koncipování školní zahrady včetně jejich praktické prezentace ve výuce. Návrh optimalizuje energetické nároky budovy, omezuje přehřívání budovy pomocí přirozených vegetačních prvků na střechách a na fasádách, zahrnuje komplexní hospodaření s dešťovou a užitkovou vodou. Ve školní zahradě je uvažováno maximální zachování a využití stávající vzrostlé zeleně a její doplnění dalšími výsadbami včetně tematicky zaměřených pěstebních ploch a dalších praktických prvků pro ekologickou výchovu.

Součástí řešení je úprava okolních ulic a veřejných prostorů tak, aby spolu s navrženým školním areálem tvořily celek s odpovídajícími funkčními a estetickými parametry.

Show less