Soutěž Západočeská galerie v Plzni (odměna)

Zobrazit méně
Soutěž Západočeská galerie v Plzni (odměna)

V našem návrhu je budova galerie především příležitostí.
Je v širším slova smyslu schránkou i nosičem umění, kulturním
a společenským centrem, jehož smysl se naplní až aktivitami lidí. Ona sama zůstává v pozadí.