Soutěž – Terminál Jihlava VRT

Ideou naší práce byl respekt ke krajině, do které citlivě vkládáme jednoduchý geometrický tvar Terminálu. Pouze kruh a dva objekty, žádné parkování na terénu.

Celá struktura jakoby se celá vznášela nad krajinou, kterou pod sebou nechává volně protékat.Přírodní scenérie uvnitř kruhu volně přechází do okolní krajiny a umožňuje tak prakticky bez omezení pohyb živočichů, vody, i lidí – pěších a cyklistů po stezkách.

 

Zobrazit více

Nad touto úrovní se rozvíjí dopravní systém. Nejnižší patro je vymezeno pro regionální trať a odbočky vysokorychlostní tratí do Jihlavy. Opatro výše je umístěná kruhovákomunikace pro automobily a autobusy, na kterou je navázána centrální hala Terminálu. Nejvyšší úroveň je vymezená pro vysokorychlostní trať na samostatné estakádě. Celé to hemžení rychlovlaků, autobusů a aut je možné sledovat z rozhledny, která by se mohla stát vyhledávaným cílem pro rodiny s dětmi a nadšence železnice.

„Velký most“ přes D1 jsme se rozhodli navrhnout jako maximálně úspornou konstrukci.

Zobrazit méně