Soutěž – 3. Lékařská fakulta

Komplexní architektonický návrh novostavby výukového centra pro 3.LF UK

Náveh se nebyl oceněn, avšak porota ocenila scelení výrazu objektů se zachováním velkorysého řešení vstupu.

Zobrazit méně