Revitalizace areálu Keri a Shořalý mlýn

Návrh úpravy území na břehu řeky Jizery mezi areály Shořalý mlýn a továrnou Keri. Návrh zohledňuje již hotové urbanistické studie sousedního území Koňský trh. V zadání nebyla specifikována konkrétní náplň ani míra využití původních objektů. Předmětem návrhu bylo nalézt vhodnou funkční náplň a odpovídající stavební formu.

Zobrazit více

Mezi dvěma charakteristickými původními objekty Shořalého mlýna a správní budovy továrny na broušení imitací drahokamů (dnes Keri) je navržena nová organická struktura zástavby a parteru. Zvolená struktura je v zajímavém kontrastu k původním budovám a jejím důležitým motivem je vytvoření průchozího území jak pro obyvatele a návštěvníky, tak i pro budoucí povodeň. Prostupnost území je základním principem návrhu. Příroda, voda, lidé, slunce i energie města prostupuje územím bez jakýchkoliv bariér. Obnova brownfieldu počítá s novou zástavbou na místě původní a maximálně integruje přírodní fenomén ve své struktuře, použitými materiály a zejména množstvím parkových ploch a výsadeb. V řešeném území se střetává blízkost centra města s přírodně rekreační zónou kolem řeky a průmyslovou částí. Návrh umocňuje výhody lokality a minimalizuje negativní vlivy.

 

Zachované části původních objektů Shořalého mlýna a továrny Keri budou citlivě rekonstruovány se zachováním autentických prvků a použitím klasických materiálů (omítky, dřevo, kámen, plech) s doplněním soudobé vrstvy úpravy interiéru a exteriéru s tlumeným barevným řešením. Původní objekty doplní nové bytové domy zasazené do soudobě řešeného parteru s převažující složkou zeleně. Nové objekty navazují na zvolenou urbanistickou strukturu. Nepravidelná fasáda domů vytváří ochranný závoj, který minimalizuje nežádoucí vlivy prostupující do interiéru bytů. Za tímto závojem se skrývají jednoduché opakující se bytové domy s variabilním dispozičním řešením jednotlivých bytů. Abstrahovaná přírodní hmota domů je v kontrastu k historickým objektům.

Zobrazit méně