Park u rozhledny

Hlavním prostorem parku je plocha, kde končí křížová cesta: prostor trojřadé aleje, situovaný souběžně s Hladovou zdí před vstupem do rozhledny a propojující zároveň vstupy všech dalších staveb v parku – kostela sv. Vavřince, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu a Bludiště. Tento prostor je upraven do podoby „bulváru“ pro pěší – souvislé zpevněné plochy s pravidelným stromořadím a parkovým mobiliářem. Ve východní části (před kostelem sv. Vavřince) je bulvár ukončen komorním náměstím eliptického tvaru, které zdůrazňuje zakončení křížové cesty.

Zobrazit více

Plocha západním směrem od Rozhledny by měla sloužit pro pobyt návštěvníků a pro pořádání příležitostných kulturních a společenských akcí. Na západním okraji parku je navrženo pěší propojení mezi parkem u Rozhledny a Velkou strahovskou
zahradou.

Zobrazit méně