Obnova zahrady Kinských

Zobrazit méně
Obnova zahrady Kinských

Projekt řeší rehabilitaci historické pražské zahrady založené v roce 1827. Návrh zahrnuje komplexní obnovu všech složek zahrady. Dominantním prvkem koncepce je využití přirozených vodních zdrojů k okrasným účelům. Realizace probíhá po etapách.