Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu

Základem návrhu přestavby objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. století je dispoziční čistota, která vytváří dobrou orientaci v budově. Provozy jsou jasně odděleny, komunikace jsou přímé, hlavní propojení je zcela zjevné, WC pro veřejnost jsou vždy na stejném místě v každém patře. Knihovna má vlastní provozní komunikace, zcela oddělené od provozu návštěvníků. Ve vstupní hale jsou všechny důležité funkce, centrální pult, skříňky na batohy, boxy na vracení (půjčení) knížek, kavárna i neformální posezení, knihkupectví. Společenské akce v patře mohou probíhat nezávisle.

V klíčovém místě spojení historického centra s parkem navrhujeme nové náměstí jako vstupní předprostor pro budoucí novou Knihovnu 21. století.

Zobrazit více

Celá budova je prosvětlená díky střešním světlíkům a ustoupenému společenskému podlaží nad oddělením mládeže. Ochoz tohoto podlaží lze využít na výstavy, jako předsálí, nebo jako místo pro výtvarné aktivity. Příjemné by mělo být posezení v klubovně na zelené střeše.

 

Základem našeho návrhu jsou dva fenomény.

Prvním je to, jak budou aktivní obyvatelé města dům využívat. Především by jej měli vzít za „svůj“. Výtvarná díla před budovou by mohla plnit úlohu expozice pod širým nebem – včetně využití pro prezentaci dětských výtvarných kroužků. Koncerty kapelby měly probíhat v novém sále. Do akcí by se měly zapojit všechny věkové skupiny obyvatel. Variabilita dispozic to umožňuje. Interiér stavby má ambici být jen „jevištěm“, kde si kulisy a to,co se bude hrát, řeknou sami návštěvníci.

Druhým fenoménem je vlastní budova. Města jsou často mozaikou záměrů, ke kterým už dnes nemáme klíč, a nemůžeme je změnit. Co změnit můžeme, je zasazení do naší doby. Díky Janu Gehlovi můžeme říci, že naše doba přiznává zásadní význam člověku-chodci. Budovu tedy chceme zasadit do současnosti tím, že ji propojíme s městem i parkem pomocí nového náměstí, nového veřejného prostoru, který upřednostňuje chodce před auty.

Zobrazit méně