Expozice pand velkých

Na základě vítězství v architektonické soutěži jsme zpracovali dokumentaci pro územní rozhodnutí Expozice pand velkých.

Návrh zachovává maximum původního terénu se vzrostlými stromy v centru řešeného území a celou tuto plochu věnuje zvířatům. Původní terén bude upraven a doplněn tak, aby zde vznikly členité, pohledově atraktivní a chovatelsky kvalitní venkovní výběhy, které budou ústředním prostorem a těžištěm nového pavilonu.

Zobrazit více

Vlastní pavilon je navržen ve formě „cesty“ – subtilního prstence, tvořeného návštěvnickým prostorem, který venkovní výběhy obepíná, vymezuje a chrání. Z vnější strany k tomuto prstenci přiléhají další provozní části pavilonu – vstupní prostory, restaurace, obchod s dárky a upomínkovými předměty, hygienické zázemí návštěvníků, chovatelské i technické zázemí pavilonu. Prstenec stavby je osazen tak, aby zachovávaný vrchol kopce (který bude součástí výběhu pand) byl výš – a tudíž aby prstenec stavby nezasahoval do panoramatu města. Nad tuto úroveň vystupuje pouze malá kruhová servisní nástavba 3.NP.

Prstenec návštěvnického prostoru spirálovitě stoupá po terénu – je prostornou pohodlnou cestou – vyhlídkou, umožňující sledovat výběh jak z interiéru přes prosklené stěny, tak z venkovního prostoru střešních teras. Návštěvník postupně stoupá a může pozorovat každý detail výběhu z bezprostřední blízkosti, z různých stran a z různých výškových úrovní.

Návštěvnický prostor je zároveň barierou, která výběh obepíná, vymezuje a ochraňuje. Barierou, která je otevřená, prosklená, prostupná pohledům návštěvníků, a přitom zcela bezpečně ohraničující výběhy.

Zobrazit méně