Expozice Arktida – Zoo Brno

Navrhovaný expoziční celek Arktida je přímo závislý na  vzniku nového vstupu z ulice Ondrovy u m.č. Kníničky. Jeho existence ale není podmíněna vznikem nového návštěvnického centra propojeného se zoo  přemostěním přes komunikaci.

Infrastruktura areálových návštěvnických komunikací a rozložení expozic v navazující části zoo však nebyla předmětem tehdejšího návrhu. Expozice Arktida tyto prostory plně využívá a reaguje tak na nový vstup do areálu.

Zobrazit více

Návrh nahrazuje v současné době nevyužité prostory či zastaralé a chátrající objekty, oplocení, komunikace a technické či provozní stavby a vytváří zde zcela v souladu s Generelem nové prostory pro návštěvníky, občanskou vybavenost a především ucelenou expozici severských živočichů prezentovanou atraktivní formou. Pomocí iluze autentického severského prostředí přenáší návštěvníky ke břehům severské země, kde uvízl v zamrzlém Severním ledovém oceánu koráb prvních dobyvatelů severního pólu. Plavidlo, nazývané Fram, uvízlo zaklíněné mezi ledovými krami a jeho posádka ho opustila, aby při čekání, než ledy povolí, objevila, co skrývá odlehlá pevnina.

Dominantní expozicí navrhovaného expozičního celku má být soustava výběhů ledních medvědů, jejichž chov má v Zoo Brno dlouhou a úspěšnou tradici. Doplňovat je bude expozice tuleňů a atraktivní expozice mrožů. Všechny expozice budou vzájemně ideově i prostorově jednotné a vytvoří ucelený a hlavně velmi působivý expoziční celek.

Kromě samotných expozic vznikne v řešeném území nové centrum návštěvnických aktivit vázané na nový vstup do areálu zoo a na spodní stanici navrhované lanové dráhy vybavené potřebnou občanskou vybaveností. Vzniknou také nová napojení areálových komunikací na toto centrum a v severní části kromě samotné lanové dráhy i dětské hřiště doplněné menšími stavbami odkazujícími na severoamerický Klondike a tamní historii těžby zlata.

Zobrazit méně