Údolí slonů

Show less
Údolí slonů

Hlavním cílem projektu bylo skrýt rozměrný pavilon do terénu a udělat ho "neviditelným". Proto byly při jeho návrhu použity prostředky land-artu, kde objekt ubikace slonů vytváří z pohledu návštěvníka dojem pahorku a z opačné strany pomocí gabionových zdí dojem terénní terasy s kamennou zdí, které jsou v Tróji mnohokrát použité na vinicích.

Expozice

Rozlehlé venkovní výběhy jsou rozděleny na tři části. Neexpoziční "Lesní" výběh je určen pro samce, prostřední výběh pro běžný provoz stáda samic a největší zatravněný výběh přiléhající k sousední restauraci je určen jako hlavní atrakce v letních suchých dnech. Tyto výběhy mohou být propojeny a využívány celým stádem včetně samců. Rozlehlé návštěvnické prostory okolo celé expozice jsou zatraktivněny didaktickými celky s etnickými stavbami navozující autentickou indickou atmosféru.