Soutěž Památník generála Pattona v Plzni (2. cena)

Show less
Soutěž Památník generála Pattona v Plzni (2. cena)

Hodnocení poroty:

"Návrh velmi citlivě vstupuje do určeného prostoru a plně využívá
i možnosti částečného zásahu do zelené plochy. Svým hmotovým těžištěm však nezasahuje rušivě do průhledů na divadlo ani na budoucí kavárnu. Navržené řešení nijak neomezuje intenzivní pěší provoz
v tomto místě a přitom důstojným způsobem do této frekventované plochy vysouvá pancéřovou desku s významnými životopisnými daty generála Pattona. Vlastní stéla je umístěna mimo komunikační plochy a je tvořena pancířem s kruhovými otvory, které se při dálkovém pohledu skládají do podoby generálovy tváře.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"]Výška stély i rozměry podnože svým měřítkem harmonizují s budoucí úpravou celého prostoru. Použitý materiál – pancíř představující tankovou divizi naznačuje zároveň demarkační linii a jeho předností je v neposlední řadě i to, že je v podstatě bezúdržbový. Kladem je
i skutečnost, že se autor zabýval také nočním nasvícením celého díla. Celkové náklady díla jsou přiměřené."
[/expander_maker]