Revitalizace parteru v ulici Ciolkovského

Show less
Revitalizace parteru
v ulici Ciolkovského

Projekt řeší celkovou rehabilitaci parteru 30 let starého sídliště. Cílem je vytvoření živého městského prostředí - v návaznosti
na stávající budovy je navržena nová úprava veřejných prostorů, obytných vnitrobloků, cestní sítě a sadových úprav.