Pavilon Indonéské džungle

Show less
Indonéská džungle

Pavilon Indonéské džungle je nejvýznamnější stavbou v českých zoologických zahradách za posledních 30 let. Je jedinečný tím, že jsou zde chována velká, vzácná a chovatelsky náročná zvířata v čele s primáty a velkými plazy mezi hustou tropickou vegetací. To bylo v době vzniku opravdu unikátní a nové. Pavilon se stal vzorem pro další stavby podobného typu ve světě.

Unikátní řešení

Pavilon je řešen v souladu se současnými trendy v chovu a prezentaci zvířat. Expozice představuje v první řadě biotop deštného pralesa jako celek. Dílčí expozice se propojují do tematických celků. Dochází k prolínání zoologických, botanických a etnografických prvků, skládajících mozaiku komplexní expozice, kterou návštěvník nesleduje z vnějšku, ale vstupuje dovnitř a stává se její součástí.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"] Indonéská džungle je velký skleník. Pro chovaná stromová zvířata je nejdůležitější objem prostoru, který obývají. Hlavní architektonickou myšlenkou bylo tento objem skrýt návrhem skleněného vrcholku kopce srostlého s okolním terénem. Objem voliéry je obdobně jako pavilon zapuštěn do stávajícího terénu. Návštěvníci procházejí podél voliéry uměle vytvořenou roklí, ze které nahlížejí do voliéry prosklenými průhledy.[/expander_maker]
Interiér

Tvarování vnitřního prostoru, jeho uspořádání a scénografické řešení jednotlivých pohledových plánů je vedeno snahou potlačit snadnou orientaci a odhad reálného rozměru expozičního skleníku – na malém prostoru je vytvořena složitá nepřehledná trasa s řadou překvapení. Jsou zde skalní průrvy, otevřené údolí i průchod jeskyní s nočními živočichy. Tato úvaha byla jednou z nejdůležitějších věcí, která návrhu AND vyhrála architektonickou soutěž.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"]Zvířata nejsou od návštěvníků oddělena mřížemi, ale pouze vodními příkopy nebo skleněnými bariérami. Celý interiér je promyšlen jako samostatné výtvarné dílo. Botanickou složku doplňuje 17 umělých stromů, na jejichž tvorbě spolupracovali výtvarníci. Pavilon funguje již 15 let a stal se životním prostředím pro mnoho zvířat, vědeckým pracovištěm pro kurátory a ošetřovatele a nejvýznamnějším návštěvnickým místem v pražské zoo. [/expander_maker]