Návštěvnické centrum Srní

Show less
Návštěvnické centrum Srní

Návštěvnické centrum Srní slouží k prezentaci vědeckých, didaktických a ekologických aktivit správy Národního parku Šumava.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"]Návštěvnické centrum demonstruje soudobé ekologicky šetrné přístupy k přírodnímu prostředí a moderní ekologickou architekturu inspirovanou místní stavební tradicí. [/expander_maker]
Areál

Areál centra se skládá ze dvou základních celků – vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky, naučný okruh je určen především k prezentaci přírodního prostředí vybrané lokality a vybraného druhu domácí fauny – jelení zvěře.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"]Objekt návštěvnického centra je navržen jako jednopodlažní dřevostavba s podkrovím, částečně podsklepený, na obdélníkovém půdorysu 30,0 x 11,5m.[/expander_maker]
Technické řešení

Celá stavba je koncipována jako mimořádně úsporná - měrná vypočtená roční spotřeba energie 61 kWh/(m2.rok), celková vypočtená roční dodaná energie 81,9 GJ.

[expander_maker id="1" more="Číst více..." less="Méně"]Primárním zdrojem tepla jsou fotovoltaické panely umístěné na jižní straně sedlové střechy. Panely akumulují energii do velkoobjemového zásobníku – beztlakové nádrže o objemu 20m3, která probíhá přes dvě patra uprostřed dispozice objektu. Z tohoto zásobníku je přímo nebo přes tepelné čerpadlo energie transformována na vyšší potenciál a distribuována do vzduchotechnických jednotek a podlahového topení. Odpadní vody z objektu jsou vypouštěny do obecní veřejné kanalizace, dešťové vody svedeny do požární nádrže a přepad do vsaku, zásobení objektu pitnou vodou je z nového vodní zdroje na pozemku stavby, el. energie je odebírána z distribuční veřejné sítě, trafostanice je umístěné v suterénu objektu návštěvnického centra.[/expander_maker]