Katastrální úřad Pardubice

Show less
Katastrální úřad Pardubice

Objekt na nábřeží řeky Chrudimky v blízkosti centra města byl navržen jako pětipodlažní kancelářská budova s kruhovou dvoranou, prosvětlenou prosklenou kopulí. Dvorana propojuje vstupní halu s ostatními patry budovy. Součástí řešení je i sadová úprava nábřeží.