Expozice lvů

Samotná expozice lvů se rozkládá východně od hlavní návštěvnické cesty lemující místní návštěvnické centrum. Expozice na tuto cestu navazuje takřka v celé své délce. Pro ničím nerušený pohled do expozice je mezi cestou a expozicí navržen širší distanční pás z expoziční zeleně, ve kterém se klikatí klidný návštěvnický chodník s několika pozorovacími místy, odkud lze sledovat lvi v čistěpřírodním prostředí výběhu. Chodník vede návštěvníky až před bránu do Africké vesnice, kde vygraduje expozičně laděná cesta podél lvího výběhu hlavní návštěvnickou vyhlídkou a rozcestím vybízejícím k objevování okolních expozic.

Show more

Skrytá neexpoziční lví ubikace s malým zázemím pro personál je umístěna na opačném jižním konci výběhu a je napojena krátkou obslužnou komunikací na hlavní „silnici“.

Výběh je koncipován jako čistě přírodní expozice plně využívající stávající zeleně a terénní modelace. Ta je doplněna pouze několika pahorky, které lvi rádi využívají k odpočinku. V jednom z úžlabí pod takovýmto pahorkem je vytvořena mělká vodní plocha – napajedlo. Pohledy do expozice jsou komponovány z několika pozorovacích míst, která představují například osamocenou domorodou chýši se skladem potravin, opuštěný vrak letadla evropských kolonistů nebo jen průhled mezi bujnou vegetací.

Show less