Expozice Himálaj

Nově navržený expoziční celek Himálaj představuje jedinečným a v České republice ojedinělým způsobem oblast nejvyšších velehor světa s jejich faunou, flórou i výjimečnou kulturou. Na území téměř 3 ha představí návštěvníkům obtížně přístupnou oblast Himálají nazývanou Dolpo se svou nespoutanou přírodu, vysoko položenými horskými vesnicemi a jejich typickým koloritem i exotickými kulturními stavbami dokreslujícími způsob života v takto odlehlých končinách.

Show less

Cílem návrhu expozičního celku Himálaj je vystihnout přírodní i kulturní rozmanitost, kterou je Region Dolpo výjimečný a charakteristický. Stejně jako v dané geografické oblasti se v návrhu objevují v nižších polohách husté lesní porosty plné zeleně, které obývají pandy červené. Následuje pásmo pastvin s nižší vegetací a horskými vesničkami kočovných pastevců, jež občas navštíví i vzácný levhart sněžný, který v letních měsících vystupuje až na kamenitá úbočí horských štítů aby zde lovil vysokohorské kopytníky obratně se pohybující v okolí posledních lidských obydlí a staveb klášterů či buddhistických chrámů. Všechna tato vysokohorská pásma budou v expozičním celku Himálaj provázet návštěvníky po cestě, která má připomínat typický horský trek v oblastech Dolpo.