Chovy odchycených živočichů

Zobrazit méně

Objekt chovů v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zahrnuje chovné a experimentální prostory určené pro chovaná neinfekční zvířata z volné přírody a pro dlouhodobě chovaná zvířata studovaných modelových taxonů. Součástí objektu je nezbytné chovatelské (sklady krmiva, steliva a klecí, umývárna klecí, karantény) a personální (šatny, umývárny, WC, denní místnost) zázemí. Objekt je využíván studenty a zaměstnanci několika kateder PřF UK. Architektura domu byla přizpůsobena funkci. Dům se minimálně uplatňuje na venek. Plochá střecha vizuálně rozšiřuje horní travnatou terasu nad opěrnou zdí. Fasády domu porostlé popínavými stálozelenými rostlinami umožňují dům zapojit do okolní zeleně Botanické zahrady Na Slupy na území Pražské památkové rezervace.