Chaplinovo náměstí

Komplexní obnova veřejného prostoru Chaplinova náměstí spočívá v celkové kultivaci prostředí tak, aby odpovídal soudobým technickým a estetickým standardům.

Sídliště Barrandov bylo realizováno v letech 1977 – 1989, autoři návrhu Ing. arch. Zdeněk Hölzel, Akad. arch. Jan Kerel. Chaplinovo náměstí vzniklo spolu s výstavbou obytného celku, je součástí celkové kompozice a provozního řešení. Jedná se o pozoruhodnou dobovou realizaci, jejíž charakteristikou je kvalitní velkorysé prostorové uspořádání, zahrnující kromě budov i řešení veřejného prostoru a parteru včetně umístění plastik na významných místech.

Zobrazit více

Navržené úpravy vychází z původního kvalitního kompozičního rozvrhu s hlavními zelenými osami a centrálním prostorem lemovaným alejemi a ukončeným sochami. Tato základní kompozice je v návrhu podpořena vyčištěním od nefunkčních a rušících prvků a doplněním nových vhodných prvků. Ve spodní části náměstí před vstupem do školy je navržen rozšířený parter s novými aktivitami drobných herních prvků tak, aby kolem stávající sochy Charlieho Chaplina vzniknul reprezentativní soudobý veřejný prostor pro všechny věkové kategorie.
Návrh se zabývá komplexní rehabilitací prostoru, zahrnující všechny jeho složky – zeleň, komunikace, mobiliář, drobné architektonické prvky, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod.

Zobrazit méně